Vojenské zpravodajství uspořádalo ve spolupráci s NBÚ kybernetické cvičení

21.04.2017 | Tiskové zprávy


Ve dnech 30. a 31. března uspořádalo Vojenské zpravodajství ve spolupráci s Národním bezpečnostním úřadem cvičení v oblasti kybernetické obrany. Table-top cvičení se účastnili zástupci zpravodajských služeb, rezortu ministerstva obrany, Národní centrály proti organizovanému zločinu či představitelé sdružení CZ.NIC. Cvičení se zaměřilo na spolupráci zainteresovaných subjektů při zajišťování kybernetické obrany České republiky.

„Národní cvičení kybernetické obrany proběhlo velice úspěšně. Účastníci se shodli na přínosu takovéhoto cvičení pro všechny zúčastněné strany a avizovali přání o pravidelná opakování těchto cvičení s obdobnou tématikou," zhodnotil cvičení Kamil Tichý, zástupce ředitele Národního centra kybernetických sil (NCKS).

Tématem dvoudenního cvičení byla oblast komunikace, koordinace a spolupráce při zajišťování kybernetické obrany České republiky. Tu má v gesci Vojenské zpravodajství, kybernetickou bezpečnost má oproti tomu v kompetenci Národní bezpečnostní úřad. Pro zabezpečení českého kyberprostoru je však nutná spolupráce nejen těchto dvou subjektů, ale i dalších zpravodajských služeb, bezpečnostních složek a soukromých subjektů podnikajících v oblasti elektronických komunikací. Cvičení se proto vedle státních orgánů účastnilo i uskupení CZ.NIC, které je provozovatelem registru domén a Národního CSIRT týmu České republiky.

Zástupci Vojenského zpravodajství nejdříve účastníkům představili Národní centrum kybernetických sil, které Vojenské zpravodajství za účelem kybernetické obrany buduje. Účastníci následně debatovali o nastavení spolupráce a kompetencích jednotlivých subjektů při řešení kybernetických incidentů.

Pro zefektivnění koordinace by měly vzniknout dvě nové skupiny - Koordinační skupina kybernetické obrany, kterou by v případě závažných situací svolávalo NCKS, a Pracovní skupina pro kybernetickou bezpečnost, kterou by koordinoval Národní bezpečnostní úřad.

Druhý den byl věnován vymezení a následné diskuzi o plánu nasazení a použití technických prostředků kybernetické obrany v českých sítích. Plán nasazení a použití technických prostředků bude připravovat NCKS a schvalovat ho bude ředitel Vojenského zpravodajství. Ministr obrany následně plán předloží vládě České republiky. „Bude se jednat o ,živý´ dokument, který bude pravidelně aktualizován v závislosti na vyhodnocování potřeb kybernetické obrany," uvedl k připravovanému plánu Kamil Tichý.

Cvičení bylo uspořádáno v souladu s Akčním plánem k Národní strategii pro kybernetickou bezpečnost na období let 2015 - 2020. Ten ukládal Vojenskému zpravodajství zorganizovat cvičení v oblasti komunikace a koordinace právě v prvním čtvrtletí letošního roku. Do budoucna stanovuje Akční plán i další technická a netechnická cvičení na národní i mezinárodní úrovni.