Vojenské zpravodajství

Vojenské zpravodajství je jednotnou ozbrojenou zpravodajskou službou České republiky integrující rozvědnou a kontrarozvědnou činnost. Základním úkolem Vojenského zpravodajství je získávat, shromažďovat a vyhodnocovat informace důležité pro obranu České republiky. Vojenské zpravodajství je přímou součástí Ministerstva obrany. V jeho čele stojí ředitel, který je z výkonu své funkce odpovědný ministru obrany.

Na Vítkově se uskutečnil nástup k výročí vzniku VZ

Tiskové zprávy

Při příležitosti 105. výročí vzniku Vojenského zpravodajství se v pondělí 13. listopadu 2023 uskutečnil v Národním památníku na Vítkově nástup spojený s předáním ocenění vybraným příslušníkům služby.  Slavnostní listopadový nástup na Vítkově se stal každoroční tradicí. Mezi čestnými hosty ani letos nechyběli ústavní činitelé, vedoucí představitelé ministerstev obrany a zahraničních věcí, nebo…


Vojenské zpravodajství slaví 105 let své existence

Tiskové zprávy

V neděli 12. listopadu 2023 uplynulo 105 let od vzniku Vojenského zpravodajství. Major (později divizní generál) Čeněk Haužvic nastoupil 12. listopadu 1918 do funkce přednosty tzv. druhého oddělení Hlavního štábu, které se věnovalo zpravodajské činnosti. Spolu s dalšími kolegy tím velmi krátce po vzniku samostatného státu Čechů a Slováků položili základy nejstarší zpravodajské služby v zemi.  …


ČR hostila mezinárodní konferenci k informačnímu systému BICES

Tiskové zprávy

Na konci října se konala v Praze 50. mezinárodní konference národních ředitelů BICES – BICES BOD. Zástupci vojenských zpravodajských služeb členských zemí NATO, partnerských zemí a vybraných organizací NATO a EU v rámci třídenního setkání řešili další rozvoj společného informačního systému a schválili střednědobý plán na období 2024 až 2027. BICES (Battlefield Information Collection &…

STAŇTE SE PŘÍSLUŠNÍKEM VOJENSKÉHO ZPRAVODAJSTVÍ

Minulost nezměníme, budoucnost ano – tvořte ji s námi

Nikde nenajdete stejné možnosti kariéry jako u Vojenského zpravodajství. Jsme jedineční ve spojení rozvědné a kontrarozvědné služby. Vedle operativy se můžete uplatnit také v oblasti analýzy, informačních technologií a v mnoha dalších odvětvích.

Kariéra

Historie

Počátky československého vojenského zpravodajství sahají již do první světové války, kdy v rámci československých legií vznikaly první zpravodajské skupiny. Základy profesionálního vojenského zpravodajství byly položeny bezprostředně po 28. říjnu 1918. První armádní informační složkou se totiž již na počátku listopadu stalo zpravodajské oddělení československého Vrchního velitelství v Praze, jehož přednostou byl jmenován divizní generál Čeněk Haužvic, který nastoupil do této funkce 12. listopadu 1918. Právě toto datum je tak oficiálně považováno za den, kdy v Československu vzniklo vojenské zpravodajství.

Historie

Čeněk Haužvic

(Divizní generál československé armády)

Zakladatelská osobnost československého vojenského zpravodajství. V jeho čele stál od roku 1918 až do roku 1923.


František Moravec

(Brigádní generál Československé armády)

Přednosta zpravodajského oddělení Generálního štábu ve 30. letech, za druhé světové války velel zpravodajské skupině působící z exilu ve Velké Británii.


Příslušník

(Vojenské zpravodajství České republiky)

Dnešní Vojenské zpravodajství stojí na práci a nasazení každého jednoho příslušníka Vojenského zpravodajství.