Základním posláním Vojenského zpravodajství je zabezpečovat informace důležité pro obranu České republiky a předávat je svým zákonným adresátům, tedy vládě a prezidentovi. Vedle toho se VZ snaží také co nejvíce vysvětlovat svou činnost veřejnosti a přinášet zajímavé informace i širokému publiku. Na této stránce naleznete vybrané analýzy a dokumenty, které Vojenské zpravodajství zpracovalo.

Vakcinace a prostor pro dezinformace

03.06.2022

Problematika očkování je vysoce odborné téma, které polarizuje společnost již delší dobu. Dezinformace spojené s očkováním proto nepředstavují zcela nový fenomén. Ukazuje se, že sofistikovanější zpracování vakcinačních dezinformací může napáchat velké škody, protože zasetá semínka pochybností lze…