Vojenské zpravodajství vydává od roku 2005 výroční zprávy o své činnosti, jejímž cílem je každoročně informovat veřejnost o výsledcích Vojenského zpravodajství a zvýšit tak povědomí o činnosti této zpravodajské služby. Informace uvedené v jednotlivých výročních zprávách vychází ze zpravodajských poznatků shromážděných Vojenským zpravodajstvím v rámci jednotlivých let. Výroční zprávy obsahují veškeré informace, které lze s ohledem na legislativu o ochraně utajovaných skutečností veřejnosti poskytnout.