Vojenské zpravodajství slaví 105 let své existence

12.11.2023 | Tiskové zprávy


V neděli 12. listopadu 2023 uplynulo 105 let od vzniku Vojenského zpravodajství.

Major (později divizní generál) Čeněk Haužvic nastoupil 12. listopadu 1918 do funkce přednosty tzv. druhého oddělení Hlavního štábu, které se věnovalo zpravodajské činnosti. Spolu s dalšími kolegy tím velmi krátce po vzniku samostatného státu Čechů a Slováků položili základy nejstarší zpravodajské služby v zemi. 

Tehdejší nejvyšší političtí představitelé si moc dobře uvědomovali, jak moc jsou pro obranu a bezpečnost důležité zpravodajské informace. A na tomto faktu se nic nezměnilo ani po 105 letech.

Více o historii VZ.