Zástupci Vojenského zpravodajství diskutovali u kulatého stolu o SCADA Security

06.11.2019 | Tiskové zprávy


Česká pobočka AFCEA (Armed Forces Communications & Electronic Association) uspořádala v pondělí 4. listopadu Kulatý stůl SCADA Security. Diskuze byla zaměřená na možností nastavení funkční spolupráce instituce zodpovědné za kybernetickou obranu státu se společnostmi provozující SCADA systémy prvků kritické informační infrastruktury a také privátním sektorem, který dodává produkty, řešení i související služby. Kulatý stůl se uskutečnil v rámci dvoudenní mezinárodní konference SCADA Security, která je součástí projektu Future Forces Forum.

V pražském hotelu DAP se sešli zástupci Vojenského zpravodajství, sdružení AFCEA, zástupci odborné veřejnosti a také představitelé komerční sféry věnující se problematice SCADA. Touto zkratkou se označuje Supervisory Control And Data Acquisition, tedy dispečerské řízení a sběr dat. Tento termín se obvykle používá pro software, který z centrálního pracoviště monitoruje průmyslová a jiná technická zařízení a procesy a umožňuje jejich ovládání.

U kulatého stolu se diskutovalo o tom, jak nastavit co nejlépe systém spolupráce mezi složkami Ministerstva obrany, univerzitní a komerční sférou i společnostmi a institucemi vlastnící a provozující průmyslové řídicí systémy.

Účastníci se jednoznačně shodli, že SCADA systémy, především v rámci prvků KII, jsou významnou součástí kybernetické obrany státu a tuto problematiku nelze řešit bez kooperace a vzájemné podpory. V diskuzi zazněly možné koncepce spolupráce a zkušenosti ze zahraničí.

Akcentována byla dále nutnost edukace společnosti v oblasti kybernetické bezpečnosti v obecné rovině tak, aby bylo samozřejmostí, že kybernetická bezpečnost je nedílnou součástí běžného života. Výstupem kulatého stolu budou závěry ve formě doporučení dalšího postupu.