Výroční zpráva Bezpečnostního archivu Vojenského zpravodajství za rok 2017

07.02.2018 | Tiskové zprávy


Dne 7. února byla v sekci Výroční zprávy zveřejněna Výroční zpráva Bezpečnostního archivu Vojenského zpravodajství za rok 2017.