Vojenské zpravodajství zveřejnilo výroční zprávu za rok 2016

24.10.2017 | Tiskové zprávy


Vojenské zpravodajství dnes na svých internetových stránkách zveřejnilo výroční zprávu o své činnosti za rok 2016. Výroční zpráva obsahuje veškeré informace o činnosti a výsledcích, které může Vojenské zpravodajství s ohledem na legislativu o ochraně utajovaných informací veřejnosti poskytnout.

„Již tradičně vám předkládám Výroční zprávu Vojenského zpravodajství, která má za cíl informovat veřejnost o zjištěních Vojenského zpravodajství za uplynulý rok a zvýšit obecné povědomí o činnosti této zpravodajské služby. Informace uvedené ve výroční zprávě vychází ze zpravodajských poznatků shromážděných Vojenským zpravodajstvím v rámci svých zákonem zadaných úkolů. Přestože zpráva nemůže, s ohledem na zákonná omezení, poskytovat vyčerpávající přehled, uvádí souhrnné informace a hodnotí vývoj ve vybraných oblastech zájmu," uvedl ve svém úvodním slově ředitel Vojenského zpravodajství Jan Beroun.

Výroční zpráva reaguje na nové světové fenomény a celospolečenskou situaci. Text přináší analýzu krizových regionů včetně Blízkého a Středního východu, severní Afriky, Balkánu či regionu států bývalého Sovětského svazu. Dále se zpráva zaměřuje na nadnárodní hrozby jako terorismus, extremismus či kybernetické hrozby.

Zároveň výroční zpráva poskytuje základní informace o Vojenském zpravodajství včetně jeho zákonného vymezení, mezinárodní spolupráce či nových úkolů v oblasti kybernetické obrany. Dále vymezuje působnost Vojenského zpravodajství a jeho úkoly v bezpečnostním aparátu České republiky. Celkem zpracovalo Vojenské zpravodajství v průběhu minulého roku více než 1 800 informačních výstupů.