Vojenské zpravodajství vybralo ve sbírce ke Dni válečných veteránů přes 100 tisíc korun

21.12.2017 | Tiskové zprávy


Vojenské zpravodajství se v listopadu opět zapojilo do veřejné rezortní sbírky u příležitosti Dne válečných veteránů ve prospěch Vojenského fondu solidarity. Příslušníci VZ přispěli celkovou částkou 111 880 Kč. Sbírka v letošním roce vynesla celkem 696 448 Kč, Vojenské zpravodajství přitom přispělo nejvíc ze všech složek.

Veřejná rezortní sbírka probíhala od 16. října do 16. listopadu. Do více než sto kasiček mohli přispívat jak vojáci a zaměstnanci rezortu Ministerstva obrany, tak široká veřejnost. Za libovolný příspěvek každý získal odznak vlčího máku, který byl opět symbolem celé sbírky.

Vojenské zpravodajství se aktivně zapojilo do sbírky ke Dni válečných veteránů i v loňském roce, kdy příslušníci přispěli přes 77 tisíc korun. I tehdy se jednalo o největší příspěvek v rámci rezortu obrany a náčelník Generálního štábu arm. gen. Josef Bečvář za tento počin zaslal Vojenskému zpravodajství děkovný list.