Vojenské zpravodajství se prezentovalo na veletrhu Kariéra PLUS v Ostravě

12.03.2019 | Tiskové zprávy


Vojenské zpravodajství se 12. března v prostorách Vysoké školy báňské v Ostravě prezentovalo na veletrhu Kariéra PLUS. Vojenské zpravodajství zde představilo možnost pracovního uplatnění v Národním centru kybernetických operací, Satelitním centru SATCEN ČR, ale i jeho dalších součástech.

Pracovního veletrhu na Vysoké škole báňské v Ostravě se Vojenské zpravodajství účastnilo vůbec poprvé. Jeho zástupci zde představili činnost Vojenského zpravodajství a zaměřili se na prezentaci zejména technických oborů, ve kterých by budoucí absolventi mohli působit.

Vojenské zpravodajství nabízí široké možnosti uplatnění. Vedle operativy lze působit i například v oblasti analýzy informací, všeobecném zabezpečení a informačních i dalších technologiích. V souvislosti s novými úkoly Vojenského zpravodajství v oblasti kybernetické obrany a obrazového zpravodajství je kladen důraz i na tyto oblasti.

Příští akcí, které se Vojenské zpravodajství zúčastní, bude na konci března Veletrh pracovních příležitostí při Západočeské univerzitě v Plzni.