Vojenské zpravodajství se prezentovalo na Future Forces Forum

23.10.2018 | Tiskové zprávy


Vojenské zpravodajství se poprvé prezentovalo na veletrhu Future Forces Forum, který proběhl ve dnech 17. – 19. v pražských Letňanech. Vojenské zpravodajství zde představilo své dva nové úkoly – činnost Národního centra kybernetických operací (NCKO) a budování schopností v oblasti obrazového zpravodajství IMINT.

Zástupci Vojenského zpravodajství prezentovali na Future Forces Forum činnost a schopnosti Národního centra kybernetických operací a vznikajícího Satelitního centra SATCEN ČR, které Vojenské zpravodajství buduje na základě závazku vůči NATO v oblasti poskytování obrazového zpravodajství IMINT (Imagery Intelligence).

Na stánku Vojenského zpravodajství si návštěvníci mohli vyzkoušet i virtuální realitu s ukázkou, jak lze obrazové zpravodajství využít v praxi při průzkumu terénu například při plánování vojenských operací. Pro zájemce tu byly připraveny i informace o možném uplatnění ve Vojenském zpravodajství.

Kromě statické ukázky se Vojenské zpravodajství taktéž prezentovalo v expertním přednáškovém bloku v rámci konference GEOMETOC, na které byli účastníci seznámeni s pozadím vzniku SATCEN ČR, jeho úkoly, zpravodajskou a informační podporou nejenom vůči Armádě ČR, ale i například integrovanému zahranému systému (IZS).

Vojenské zpravodajství se v tomto formátu na podobné akci prezentovalo vůbec poprvé a do budoucna plánuje se zúčastnit dalších nejen odborných veletrhů. „Na veletrhu Future Forces Forum jsme se prezentovali vůbec poprvé a pravděpodobně to nebylo naposledy. Podobné akce jsou pro nás příležitostí pro diskuzi s odbornou i laickou veřejností, udržování vztahů s bezpečnostní komunitou i získávání nových partnerů pro možnou budoucí spolupráci,“ zhodnotil akci Kamil Tichý, zástupce ředitele NCKO.

Future Forces Forum se zaměřuje na aktivity podporující domácí průmysl, vědu, výzkum a vzdělávání v oblasti obrany a bezpečnosti. V rámci něho se v minulém týdnu uskutečnila mezinárodní výstava, konference, workshopy, řada kulatých stolů a bilaterálních jednání či vnitřní a venkovní dynamické ukázky. Na přípravě fóra se podílejí jak státní instituce včetně Ministerstva obrany či Generálního štábu, tak mezinárodní instituce, vědecká a akademická sféra i zástupci průmyslu.