Vojenské zpravodajství diskutovalo u kulatého stolu o SCADA bezpečnosti

19.10.2017 | Tiskové zprávy


Česká pobočka sdružení AFCEA (Armed Forces Communications & Electronic Association) uspořádala v pátek 13. října Kulatý stůl SCADA Security, v rámci kterého se v souvislosti s novými úkoly Vojenského zpravodajství v oblasti kybernetické obrany diskutovalo o zařízeních SCADA (Supervisory Control And Data Acquisition). V pražském hotelu DAP se sešli zástupci Vojenského zpravodajství, sdružení AFCEA, asociace EUCYBSEC či představitelé nově vzniklého Národního úřadu pro kybernetickou a informační bezpečnost (NÚKIB). Přizváni byli rovněž zástupci univerzitní a komerční sféry. Kulatý stůl se uskutečnil v rámci konference SCADA Security, která je součástí mezinárodního projektu Future Forces Forum.

Tématem jednodenního setkání byla problematika SCADA bezpečnosti. Touto zkratkou se označuje Supervisory Control And Data Acquisition, tedy dispečerské řízení a sběr dat. Tento termín se obvykle používá pro software, který z centrálního pracoviště monitoruje průmyslová a jiná technická zařízení a procesy a umožňuje jejich ovládání. Během akce se probíraly základní rozdíly v rámci kybernetické bezpečnosti a obrany mezi běžnými IT systémy a systémy využívajícími SCADA zařízení.

U kulatého stolu se diskutovalo o tom, jak souvisí SCADA problematika s novými úkoly Vojenského zpravodajství, jaká jsou její základní specifika z pohledu kybernetické bezpečnosti a obrany a jaké jsou možnosti či cíle další spolupráce mezi složkami Ministerstva obrany, univerzitní a komerční sférou i společnostmi a institucemi vlastnící a provozující průmyslové řídicí systémy.

„Setkání bylo pro Vojenské zpravodajství velmi prospěšné a naplnilo stanovený cíl, tedy vydefinovat základní potřeby státu k zvyšování obranyschopnosti a bezpečnosti České republiky i v rámci kritické informační infrastruktury využívající SCADA zařízení. Ze strany komerční sféry zazněla deklarace ochoty spolupracovat se státními institucemi, které mají tuto problematiku ve své působnosti. Všichni účastníci se zároveň shodli, že podobná setkávání jsou velmi přínosná a měla by se pravidelně opakovat," uvedl za Vojenské zpravodajství Kamil Tichý, zástupce ředitele Národního centra kybernetických sil (NCKS).

Vojenskému zpravodajství svěřila úkol vybudovat kybernetickou obranu Vláda České republiky. Akční plán k Národní strategii pro kybernetickou bezpečnost na období let 2015 až 2020 ukládá Vojenskému zpravodajství do roku 2020 vybudovat kybernetickou obranu a vytvořit za tímto účelem Národní centrum kybernetických sil.