V Čáslavi se uskutečnil třetí ročník konference o historii zpravodajských služeb

06.10.2023 | Tiskové zprávy


Ve čtvrtek 5. října 2023 se pod záštitou ředitele Vojenského zpravodajství v Městském divadle v Čáslavi uskutečnil třetí ročník mezinárodní konference Boj o srdce Evropy: České země a zpravodajské služby.

Se svými příspěvky vystoupily dvě desítky odborníků z ČR a Slovenska, se kterými měli následně možnost návštěvníci diskutovat. Konference byla rozčleněna do pěti tématických bloků:

  • Zpravodajské služby první republiky
  • Zpravodajské souvislosti mnichovské dohody
  • Československé zpravodajství v protiněmeckém odboji
  • Zpravodajské služby třetí republiky
  • Zpravodajské služby v době socialismu

Ještě před zahájením si připomněli ředitel VZ Jan Beroun a zástupci města Čáslav památku generála Františka Moravce položením květin u jeho hrobu.