U kulatého stolu AFCEA se diskutovalo o kybernetické obraně

14.03.2019 | Tiskové zprávy


Česká pobočka asociace AFCEA (Armed Forces Communications & Electronic Association) zorganizovala v pondělí 11. března v Domě armády Praha diskuzi o kybernetické obraně, kterou na základě rozhodnutí vlády bude zajišťovat Vojenské zpravodajství. Hlavním tématem bylo projednání návrhu novely zákona o Vojenském zpravodajství, který mu svěřuje kompetence v oblasti kybernetické obrany. Diskuze se zúčastnili jak zástupci státních institucí, tak představitelé komerční sféry a odborné veřejnosti. Všechny zúčastněné subjekty se shodly, že zákonná úprava kybernetické obrany je pro Českou republiku důležitá. 

U kulatého stolu se sešli zástupci Vojenského zpravodajství, Armády České republiky, rezortů obrany, vnitra a práce a sociálních věcí, Národního úřadu pro kybernetickou a informační bezpečnost, Asociace obranného a bezpečnostního průmyslu, České bankovní asociace, sdružení CZ.NIC, ISACA a CESNET, Tate International, spolku EUCYBSEC, ICT unie, platformy Kybez, skupiny ČEZ, Českého vysokého učení technického, Českého institutu manažerů informační bezpečnosti a institutu CEVRO. 

Zástupci Vojenského zpravodajství na úvod představili návrh novely zákona, který mu umožní získávat poznatky o kybernetických hrozbách, detekovat kybernetický útok a určit jeho zdroje a v neposlední řadě provádět aktivní obranu.

U kulatého stolu se mimo jiné diskutovalo o důležitosti novelizace zákona o Vojenském zpravodajství, který ukotvuje kybernetickou obranu v českém právním systému. Všechny zúčastněné strany se shodly, že riziko kybernetických útoků v dnešním světě stoupá a je nezbytné, aby Česká republika začala vedle kybernetické bezpečnosti aktivně řešit i kybernetickou obranu. Tu v současné době řeší většina zemí a často ji má v kompetenci právě vojenská zpravodajská služba.

V další části probíhala diskuze o nastavení kontrolních mechanismů či technických aspektech. Vojenské zpravodajství bude dle návrhu smět umisťovat do komunikačních sítí sondy pro monitorování kybernetického prostoru. Oponenti v této souvislosti poukazovali na nebezpečí možných zásahů do soukromí nebo svobody slova. Vojenské zpravodajství však jasně deklarovalo, že monitoring žádným způsobem nenaruší soukromí jednotlivých uživatelů. Sondy budou sbírat pouze neadresná data k další analýze. Právě nepřetržité monitorování kybernetického prostoru je nezbytné pro jeho porozumění s cílem včasné detekce příprav nebo odhalení již probíhajícího útoku.

Novela zákona o Vojenském zpravodajství je v současné době v legislativním procesu. Mezirezortní připomínkové řízení skončilo 13. března a po vypořádání připomínek předloží ministr obrany návrh zákona vládě.