Kontakty pro média

Mgr. Alžběta Riethofová, tisková mluvčí VZ
Email: alzbeta.riethofova@mod.gov.cz

Vojenské zpravodajství se prezentovalo na veletrhu Kariéra PLUS v Ostravě

12.03.2019

Vojenské zpravodajství se 12. března v prostorách Vysoké školy báňské v Ostravě prezentovalo na veletrhu Kariéra PLUS. Vojenské zpravodajství zde představilo možnost pracovního uplatnění v Národním centru kybernetických operací, Satelitním centru SATCEN ČR, ale i jeho dalších součástech. …


Způsoby získávání informací ve 30. letech popisuje další díl seriálu Lidových novin

11.03.2019

Jak se vojenští zpravodajci dostávali k informacím z předválečného Německa? S kým při tom spolupracovali a jakou cenu měly získané informace? Odpovídá další článek Karla Straky z Vojenského historického ústavu, který vychází v rámci seriálu Lidových novin u příležitosti 80. výročí odletu slavné…


Člena Moravcovy jedenáctky Emila Strankmüllera přibližuje třetí díl seriálu Lidových novin

04.03.2019

Významného zpravodjského důstojníka Emila Strankmüllera přibližuje další díl seriálu Lidových novin, který vychází u příležitosti odletu slavné Moravcovy jedenáctky do Velké Británie v březnu roku 1939. Jakou úlohu měl Emil Strankmüller ve zpravodajských strukturách? S jakými operacemi byl seznámen…


Druhý díl tematického seriálu popisuje detaily odletu Moravcovy jedenáctky do Anglie

26.02.2019

Ve druhém díle tematického seriálu Lidových novin popisuje historik Vojenského historického ústavu Karel Straka únik československých vojenských zpravodajců pod velením Františka Moravce ze země jen pár hodin předtím, než Prahu obsadila nacistická vojska.. Celý článek si můžete přečíst níže …


K 80. výročí odletu Moravcovy jedenáctky vychází každý týden tematický seriál

18.02.2019

Každý čtvrtek po dobu deseti týdnů bude v Lidových novinách vycházet tematický seriál přibližující generála Františka Moravce a jeho skupinu zpravodajských důstojníků, kteří 14. března roku 1939 odletěli i se značnou částí zpravodajského archivu do Velké Británie. Autorem textů je historik…


Ministr obrany navštívil Národní centrum kybernetických operací

09.01.2019

Ministr obrany Lubomír Metnar navštívil Národní centrum kybernetických operací (NCKO), které za účelem kybernetické obrany České republiky buduje Vojenské zpravodajství. Společně s ředitelem Vojenského zpravodajství Janem Berounem si prohlédl zázemí centra a diskutoval se zástupci Vojenského…


Vojenské zpravodajství přispělo do sbírky ke Dni válečných veteránů přes 100 000 Kč

21.12.2018

Vojenské zpravodajství se v listopadu opět zapojilo do celorezortní sbírky u příležitosti Dne válečných veteránů ve prospěch Vojenského fondu solidarity. Příslušníci Vojenského zpravodajství přispěli částkou 117 377 Kč, v rámci celého rezortu Ministerstva obrany se podařilo vybrat 906 658 Kč. …


Vojenské zpravodajství zveřejnilo výroční zprávu za rok 2017

03.12.2018

Vojenské zpravodajství dnes zveřejnilo výroční zprávu o své činnosti za rok 2017. Výroční zpráva obsahuje veškeré informace o činnosti a výsledcích, které může Vojenské zpravodajství s ohledem na legislativu o ochraně utajovaných informací veřejnosti poskytnout. Letošní zpráva zároveň přináší…


U příležitosti 100. výročí poskytl ředitel Vojenského zpravodajství rozhovor médiím

27.11.2018

Ředitel Vojenského zpravodajství Jan Beroun poskytl u příležitosti 100. výročí založení služby rozsáhlý rozhovor Lidovým novinám, ve kterém zmínil důležité mezníky a osobnosti vojenského zpravodajství i současnou bezpečnostní situaci a práci zpravodajských služeb. --- Převzato z Lidových novin…