Na základě úkolů Vojenského zpravodajství a závazků vůči Severoatlantické alianci v oblasti poskytování obrazového zpravodajství vzniklo v České republice Satelitní centrum SATCEN. Satelitní centrum bylo vytvořeno k 1. 7. 2018 v rámci Vojenského zpravodajství a dosáhlo plné operační schopnosti pro plnění úkolů NATO k 1. 1. 2020. SATCEN je národní autoritou pro obrazové zpravodajství a v rezortu Ministerstva obrany gestorem kosmického průzkumu. Česká republika se tak zařadila mezi významné hráče v oblasti kosmického průzkumu nejen v Evropě, ale i ve světě.

Úkolem SATCEN je poskytovat konkrétní, detailní a přesné zpravodajské informace o zájmových oblastech a pozicích zájmových objektů dle jednotlivých požadavků. Hlavním přínosem SATCEN je zejména schopnost získat, využít a analyzovat optická, multispektrální a radarová obrazová data kosmického průzkumu velmi vysokého rozlišení z určité lokality v krátkém čase.

Jak centrum funguje

Satelitní centrum dostává požadavky od vojenských i civilních subjektů. SATCEN má přístup k nejpřesnějším komerčním datům, dalším neveřejným datovým zdrojům a plánuje také vlastní prostředky. Díky své unikátní pozici, vybudované infrastruktuře a kvalitní spolupráci může SATCEN programovat družice přímo, a stejně tak přijímat data pomocí vlastní infrastruktury. Pomocí sofistikovaných postupů je pak snímek rekonstruován a upraven k dalšímu zpracování. Analytici poté na těchto snímcích pomocí automatických i manuálních postupů vyhodnocují vojensko-politická i civilní témata. Zpracovaná analýza nebo snímek jsou následně distribuovány zadavateli. 

Využití satelitního centra

Vedle výstupů pro Severoatlantickou alianci podporuje SATCEN i práci českých vojáků vyslaných na zahraniční mise a zvyšuje jejich informovanost o lokalitě, ve které operují. Aktuální družicové snímky poskytují vojákům důležité informace například při průzkumu terénu, ve kterém je plánovaná vojenská operace, či při skrytém monitorování sil a prostředků protivníka. 

Vhodným využitím elektrooptických snímků lze detekovat klamná postavení (makety) či maskování techniky. Radarová data je možné využít při špatném počasí, anebo pro odhalení a monitoring nelegálních přeshraničních tras osob a techniky či detekci nelegální a skryté infrastruktury pod zemí a změn terénu.

SATCEN spolupracuje také s Integrovaným záchranným systémem České republiky a dalšími státními institucemi. V případě náhlé krizové situace dokáže zareagovat velice rychle a přinést aktuální snímek či zpracovat analytický výstup. Dlouhodobě pak může například monitorovat určitý jev a zaznamenávat jeho vývoj. V roce 2020 podporovalo centrum tým USAR českých hasičů při nasazení po explozi v bejrútském přístavu. V roce 2021 pomáhalo při rychlém odhadu škod a analýze situace po tornádu na jižní Moravě a v roce 2022 asistovalo IZS při požáru v Hřensku.

Volné pozice u SATCEN

V Satelitním centru působí desítky specialistů. V prvé řadě se jedná o analytiky družicových snímků, jejichž úkolem je vyhodnocovat získané snímky. Dále jsou v centru experti na dálkový průzkum země, geoinformatiku, geografické informační systémy, geodatabáze, komunikační a družicové technologie či specialisté na IT v oblasti hardwaru i softwaru.

Vzhledem k plánovanému rozvoji centra hledáme uchazeče z různých oborů se SŠ nebo VŠ vzděláním. Všechny nabízené pozice se nacházejí v Praze nebo blízkém okolí.

Obrazový analytik
-    SŠ s maturitou nebo VŠ, preferovaně přírodovědní nebo technické obory.
-    VŠ není podmínka, vhodné i pro neúspěšné absolventy
-    Hledáme člověka, který se nebude bránit dalšímu vzdělání
-    Důležitý je zájem o vojenskou techniku a trpělivost
-    Angličtina na úrovni B1-B2
-    Práce v týmu s možností specializace

Geoinformatik
-    SŠ s maturitou nebo VŠ, preferovaně obory pracující s GIS
-    Zkušenosti s tvorbou map a kartografií výhodou
-    Angličtina na úrovni B1-B2
-    Práce v týmu s možností specializace

Technický pracovník
-    SŠ s maturitou zaměřená na technický obor
-    Práce na zařízeních a s technologiemi, kterými nikdo jiný v ČR nedisponuje
-    Ochota učit se a vytvářet nové pracovní postupy
-    Schopnost pracovat samostatně
-    Řidičský průkaz skupiny B

Ke všem hledaným pozicím se váže možnost vzdělání na zahraničních i tuzemských kurzech, podpora rozvoje jazykových schopností a práce v mladém kolektivu, který je otevřený novým nápadům.
 

Zaujal vás SATCEN a chcete být jeho součástí?