Ředitel Vojenského zpravodajství udělil záštitu kybernetické soutěži

02.07.2018 | Tiskové zprávy


Ředitel Vojenského zpravodajství Jan Beroun udělil záštitu 3. ročníku kybernetické soutěže pro studenty středních škol, kterou pořádá česká pobočka neziskové a vzdělávací organizace AFCEA (Armed Forces Communication & Electronics Association). Záštitu kybernetické soutěži udělily i další instituce, vysoké školy i neziskové organizace, které se dlouhodobě zabývají kybernetickou bezpečností a obranou. Pro vítěze soutěže připravilo Vojenské zpravodajství mimo jiné odborný workshop na svém kybernetickém pracovišti.

 

Celorepubliková kybernetická soutěž pro středoškoláky se zaměřuje na znalosti a dovednosti v oblasti kybernetické bezpečnosti a informačních a komunikačních systémů. Soutěž je organizovaná jako jedna z aktivit Evropského měsíce kybernetické bezpečnosti a na evropské úrovni je koordinovaná evropskou institucí ENISA. Hlavním odborným garantem soutěže je v České republice Národní úřad pro kybernetickou a informační bezpečnost. Záštitu kybernetické soutěži dále udělily například Armáda České republiky, Bezpečnostní informační služba či sdružení CZ.NIC. Vítězové soutěže budou Českou republiku reprezentovat na velkém evropském finále.

 

„Převzetím záštity deklarujeme ztotožnění se s primárním cílem soutěže, kterým je zvyšování povědomí mladé generace o přínosech, ale i rizicích a hrozbách kybernetického světa. Jedná se o prestižní událost, na které participují nejvýznamnější české státní, soukromé i vědecké instituce. Díky soutěži můžeme navíc identifikovat mladé talenty, kterým můžeme pomoci se dále rozvíjet,“ uvedl ředitel Vojenského zpravodajství Jan Beroun

 

Kybernetická soutěž se ve školním roce 2018/2019 uskuteční již potřetí. Soutěžní klání má vždy tři kola. První dvě se uskuteční na podzim a na přelomu roku a budou probíhat elektronicky. Nejlepších přibližně 40 studentů se poté na jaře utká společně ve finále, kde se proti sobě postaví jak individuálně, tak v týmech.

 

Vojenské zpravodajství se již začalo aktivně zapojovat do přípravy soutěže, a to jak v organizační rovině, tak i v rovině expertní. Pro finalisty soutěže bude uspořádán odborný workshop, na kterém se představí činnost pracoviště kybernetické obrany Vojenského zpravodajství. Zároveň se Vojenské zpravodajství bude podílet na odborné přípravě finalistů soutěže na reprezentaci České republiky na celoevropském finále.