Ministr obrany navštívil Národní centrum kybernetických operací

09.01.2019 | Tiskové zprávy


Ministr obrany Lubomír Metnar navštívil Národní centrum kybernetických operací (NCKO), které za účelem kybernetické obrany České republiky buduje Vojenské zpravodajství. Společně s ředitelem Vojenského zpravodajství Janem Berounem si prohlédl zázemí centra a diskutoval se zástupci Vojenského zpravodajství o kybernetické obraně. Ministr obrany přitom označil novelu zákona o Vojenském zpravodajství ukotvující kybernetickou obranu v českém právním systému za jednu ze svých priorit.

Ministr obrany Lubomír Metnar se v Národním centru kybernetických operací seznámil s činností centra a přesvědčil se, že Vojenské zpravodajství pokračuje v jeho budování, jak mu v roce 2015 uložila Vláda České republiky. Zástupci Vojenského zpravodajství představili ministru obrany současné schopnosti NCKO a přiblížili jeho plánovaný vývoj do budoucna. K dosažení všech uložených schopností je nejdříve třeba přijetí novely zákona o Vojenském zpravodajství, která ukotví kybernetickou obranu v českém právním systému.

„Ochrana kybernetického prostoru se v dnešní době stává čím dál důležitější. Musíme být připraveni na možné kybernetické hrozby, abychom ochránili české internetové sítě včetně kritické infrastruktury. Příslušnou legislativu chci vládě předložit do poloviny roku,“ uvedl ministr obrany Lubomír Metnar.

V současné době je dokončována upravená podoba novely o Vojenském zpravodajství. Návrh následně projde připomínkovými řízeními a ministr obrany ji předloží k projednání Vládě České republiky. Novela definuje pojem kybernetická obrana, svěřuje její zajišťování Vojenskému zpravodajství a upravuje prostředky, které budou sloužit k zajišťování kybernetické obrany.

Vojenskému zpravodajství svěřila úkol vybudovat kybernetickou obranu Vláda České republiky. Akční plán k Národní strategii pro kybernetickou bezpečnost na období let 2015 až 2020 ukládá Vojenskému zpravodajství do roku 2020 vybudovat kybernetickou obranu a vytvořit za tímto účelem Národní centrum kybernetických operací.