AFCEA pozvala odbornou veřejnost k diskuzi o kybernetické obraně

17.03.2017 | Tiskové zprávy


Česká pobočka asociace AFCEA (Armed Forces Communications & Electronic Association) zorganizovala ve čtvrtek 2. března v Domě Armády Praha jednání, jehož tématem byla novela zákona o Vojenském zpravodajství (VZ), která řeší problematiku kybernetické obrany.

AFCEA pozvala ke společné debatě zástupce odborné veřejnosti a VZ, které zde reprezentoval i ředitel Jan Beroun. Přítomní vyjádřili podporu probírané legislativě, pozitivně přijímají také pozměňovací návrhy, které například zpřísňují kontrolu a pravidla nasazení technických prostředků kybernetické obrany.

Cílem jednání bylo seznámit se s aktuálním stavem novely zákona o VZ a diskutovat o hlavních principech, které tato novela přináší. U kulatého stolu se sešli členové ICT unie, Českého institutu manažerů informační bezpečnosti (ČIMIB), European Cyber Security (EUCYBSEC) či České bankovní asociace.

Na úvod setkání vystoupili zástupci Vojenského zpravodajství, kteří představili novelu zákona o VZ a jeho genezi. Novela v současné době prošla parlamentními výbory pro obranu a bezpečnost a Poslanecká sněmovna se jí ve druhém čtení bude zabývat v dubnu.

Zástupce ředitele nově vzniklého Národního centra kybernetický sil Kamil Tichý na začátku uvedl: „Hlavním úkolem pro Vojenské zpravodajství dle Akčního plánu z roku 2015 je vytvoření Národního centra kybernetických sil, které bude odpovědné za kybernetickou obranu, ale zároveň bude provádět široké spektrum operací v kyberprostoru. Dále bude podporovat Armádu České republiky v rámci zahraničních operací i na území České republiky a v případě hybridního konfliktu za účelem obrany České republiky.“ Tento úkol má být dle Akčního plánu plněn průběžně od prvního čtvrtletí roku 2016 do roku 2020.

Zástupci odborné veřejnosti všeobecně vnímají jako krok správným směrem pozměňovací návrhy sněmovních výborů. Ty například omezují použití technických prostředků pouze na monitorování metadat způsobem, který nenaruší obsah předávaných zpráv. Počítají také se zřízením vnitřního a poradního orgánu či ukládají VZ povinnost jednou ročně předložit vládě zprávu o učiněných opatřeních při zajišťování kybernetické obrany.

V diskuzi zazněla také potřeba úzké spolupráce mezi subjekty zajišťujícími kybernetickou ochranu České republiky, tedy zejména mezi Vojenským zpravodajstvím a Národním bezpečnostním úřadem. „Spolupráce s NBÚ je naší každodenní činností, funguje už dnes a bez zásadních problémů,“ uvedl v závěru ředitel VZ Jan Beroun a poděkoval všem přítomným za diskuzi a věcné připomínky.